Zgłoszenie przemieszczenia bydła

Pobierz

Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz NABYWAJĄCY (wielopozycyjne) Korekta zgłoszenia przemieszczenia bydła, owiec albo kóz NABYWAJĄCY (wielopozycyjne) Zgłoszenie zbiorcze zmiany stanu stada świń (możliwy do wykorzystania jako druk dwupodpisowy do 31.12.2020, a od 01.01.2021 tylko jako jednopodpisowy do wyczerpania zapasów)Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz Typ zdarzenia**: K UPNO Nazwa kraju: INNE przemieszczenie z lub do psiedziby stada WYWÓZ do państwa niebędącego członkiem UE Zgłoszenie przemieszczenia* bydła** owiec** albo kóz** (Druk wypełnia się tylko dla jednego gatunku) Nadawca: ul. ZPBOK- 1/ 3 Data zdarzeniaZgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora), Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,w tym obrocie lub skup zwierząt o numerze: Korekta zgłoszenia przemieszczenia bydła* owiec* kóz* ZBYWAJĄCY** (Druk wypełnia się tylko dla jednego gatunku) znak sprawy nr dokumentu Wypełnia Biuro Powiatowe ARiMR P L-Numery identyfikacyjne zwierząt: Do siedziby stada/ miejsca gromadzenia/rzeźni/ siedziby podmiotuZgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec, kóz - NABYWAJĄCY Typ zdarzenia**: KUPNO INNE przemieszczenie do siedziby stada Zgłoszenie przemieszczenia* bydła** owiec** kóz** NABYWAJĄCY*** (Druk wypełnia się tylko dla jednego gatunku) ZPBOK-1N/20 Data zdarzenia Data i podpis nabywającego*** MiesiącZgłoszenie przemieszczenia bydła poprzez targ 3. padnięcie: Zgłoszenie padnięcia, zabicia, uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz 4. ubój: Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni Zgłoszenie uboju świń w rzeźni Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz Posiadacz bydła zobowiązany jest zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR fakt oznakowania zwierzęcia kolczykami z numerem identyfikacyjnym przyznanym przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od daty urodzenia.Zgłaszanie przemieszczeń..

Ceny bydła.

Przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez internet.Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt, Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora), Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju .Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczenia świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku..

W Agencji jest skrzynka lub biuro podawcze, gdzie zgłoszenie jest zostawiane.

Ręczne wypełnianie dokumentów przemieszczenia i odpowiednich wpisów w księdze rejestracji bydła byłoby prawdziwą udręką.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja do Oddziałów Regionalnych ARiMR druków systemowych dla bydła, owiec i kóz oraz dla świń, na które składają się następujące formularze, których nazwy określa załącznik nr 2 do umowy: 1) Zgłoszenie siedziby stada (Z-1/105) - 27 600 sztuk; 2) Zgłoszenie miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych (Z-2/105) - 300 sztuk; 3) Wniosek o wydanie duplikatu .Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora), Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora), Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,dokonania tego zgłoszenia do ARiMR.. 25 maja 2021 15:48 Ceny bydła - dalej mało .Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt, Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora), Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,Kara nakładana jest za przekroczenie terminu zgłoszenia przemieszczenia zwierzęcia, tyle tylko, że często nie wystąpiło ono z winy rolnika..

Posiadacz bydła, owcy i kozy zobowiązany jest zgłosić do ARiMR każdą zmianę miejsca pobytu zwierzęcia w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

Przemieszczenie można również zgłosić listownie lub za pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.. Tu dochodzi trzecia strona postępowania - ARIMR.zwierzęta gospodarskie Zgłoszenia dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt można przesyłać za pośrednictwem internetu.. Od nowego roku rolnicy i podmioty prowadzące zakłady przetwórcze mogą za pośrednictwem internetu informować Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zmianach w rejestrze zwierząt.Witam Mam pytanie 12 kupiłam bydło termin zgłoszenia przemieszczenia mijał 19.03.2016 (sobota) ja dokonałam zgłoszenia 21 .03 tj.poniedziałek czy moje zgłoszenie jest błędne i grożą mi sankcje?Proszę o odp.ponieważ Pani z ARIMR straszyła mnie dużymi sankcjami finansowymi .Zgłoś zwierzęta przez internet - Portal IRZplus Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła Portal IRZplus..

Często zdarza się, że rolnik podpisujący zgłoszenie sprzedaży bydła powierza dokonanie tego zgłoszenia na podmiot kupujący od niego bydło, tj. rolnika odkupujący bydło, punkty skupu, pośredników w skupie i ubojnie.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt