Paszport roślin wzór pdf

Pobierz

Kod identyfikacyjny może być uzupełniony kodami: kreskowym, QR, hologramem, mikroprocesorem lub innym nośnikiem danych.. Dnia 14.12.2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie ochrony roślin 2016/2031/UE.. Mowa oczywiście o tych sadzonkach, drzewkach i kwiatach, które trafiają z jednego do drugiego podmiotu profesjonalnego (szkółki) a nie .Nowe rozporządzenia UE dotyczące Paszportu Roślin.. Zastępuje ono obecną europejską dyrektywę w sprawie ochrony roślin 200/29/WE.. ADNOTACJE URZĘDOWE 21.. Przy składaniu wniosku o paszport zawsze trzeba pobrać druk w oryginale bezpośrednio w biurze paszportowym.Słowa "Plant Passport" lub "Plant Passport - PZ" (Paszport roślin, Paszport roślin - strefa chroniona) oraz, w stosownych przypadkach, w jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej, mają być rozdzielone ukośnikiem.. botaniczna agrofaga kwarantannowego dla dla strefy chronionej lub jego kodogrodników amatorów) i jeśli te rośliny nie będą sprzedawane przez Internet.. chroniona/Plant .. wniosek o paszport jak wypełnić.Wzór poprawnie wykonanego zdjęcia paszportowego oraz zgłoszenia utraty, zniszczenia lub odnalezienia paszportu znajduje się w załącznikach poniżej.. Dodaje przy tym, że Komisja Europejska pracuje aktualnie nad .Paszporty roślin - nowe prawo.. ADNOTACJE URZĘDOWE Paszport Paszport .Wniosek paszportowy 2021..

roślin - strefa .

Kontrolujący nie zwracają uwagi na kwestie handlowe, za to interesuje ich przemieszczanie się roślin po kontynencie.. Paszport jest zabezpieczony hologramem, na którym widnieje logo ARiMR oraz unikatowy numer.Nowe przepisy mające na celu wzmocnić bezpieczeństwo fitosanitarne, obejmą obszerniejszy - niż dotychczas, zakres roślin i materiałów roślinnych.. 19- Potwierdzenie przyjecia wniosku (data, podpis i piec7.eé imienna przyjmuj*eego wniosek, pobierajQcego odeiski .. Nazwa(-y) botaniczna(-e) danego gatunku lub taksonu w przypadku roślin lub produktów roślinnych bądź .Obowiązujące wzory dokumentów, łącznie ze wzorem wniosku o paszport, można pobrać z naszej strony.. Informacje te muszą być ułożone w prostokątny lub kwadratowy kształt.. Jeżeli ma miejsce sprzedaż roślin do sadzenia, poprzez umowy zawierane na odległość (np. aukcje internetowe, sklepy internetowe, Allegro, Olx, Facebook, poczta kwiatowa), to rośliny muszą być zawsze zaopatrzone w paszport roślin.Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych roślin, eliminację zagrożenia wynikającego z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz produkcję materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.Wzór wniosku o upoważnienie do stosowania oznaczenia na drewnianym materiale opakowaniowym (DMO), drewnie lub innych przedmiotach..

wniosek o paszport pdf.

Nasz dokument będzie pomocny jeśli szukasz: wniosek o paszport druk.. Paszport musi być umieszczony na jednostce handlowej danej rośliny - na opakowaniu, wiązce lub .NOWY WZÓR PASZPORTU - KRAJE TRZECIE ( 7.38 MB) Format, szata graficzna i wymogi językowe dotyczące oświadczeń ( 721.08 kB) Wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów lub fretek z terytorium lub państwa trzeciego do państwa członkowskiego zgodnie z art. 5 ust.. Paszport roślin powinien zawierać (zgodnie z (Zał.VII do Rozp.. Nowe regulacje i ujednolicony wzór tzw. paszportu roślin ma skutkować lepszą kontrolą roślin transportowanych na terenie UE.. passport - PZ nazwa .. Źródło: .. Nowe regulacje UE dot.. Formaty paszportów roślin będę jednolite w całej UE a ich wzory określono w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2017/2313.. zdrowia roślin wchodzące w życie .Wyskoczy okienko, w którym zobaczysz swój "paszport covidowy" w postaci kodu QR oraz pojawi się możliwość zapisu zaświadczenia w formacie pliku PDF ("Pobiertz PDF").. Sprzedaż przez Internet 1.. 2017/2313) konkretne informacje, nadrukowane w odpowiednim miejscu na etykiecie: u góry: flagę Unii w lewym górnym rogu a w prawym napis: Paszport roślin*/Plant passport** (przyp.red..

Sprzedaż roślin do sadzenia przez Internet.

Pobieranie odcisków palców (nie dotyczy paszportu ty mczasow ego) Zaznaczyé krzyždfiem fflce, których odciski zostaly pobrane w e za .Paszport roślin umożliwia śledzenie drogi, jaką przebywają rośliny od momentu wprowadzenia na rynek.. Ma to uchronić Unię przed roznoszeniem się agrofagów, co może spowodować załamanie całego rynku obrotu roślinami.Nazwa rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu Ilość roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów na 1 paszport Jednostka miary 3 (t, kg, m , szt.) Liczba paszportów roślin / rodzaj paszportu 1) ZP 2) RP 3) Kraj 4) Uwagi 4.Plant passport, czyli paszport rośliny jest urzędową etykietą, w którą powinna być zaopatrzona każda roślina lub każdy produkt roślinny, który jest przemieszczany na terenie Unii Europejskiej.. 1 i 2 rozporządzenia .Unijne formaty paszportu roślin - Rozporządzenie (UE) 2017/2313.. Nowe zasady dotyczące paszportów roślin weszły w życie 14 grudnia 2019 r. Przykładowe wzory paszportów roślin oraz więcej na ten temat można znaleźć na stronie Państwowej Inspekcji Ochroni Roślin i Nasiennictwa TUTAJ.Wzór na paszport rośliny.. Powyższy druk ma charakter wyłącznie informacyjny..

Wniosek o paszport 2021 (wzór) - bez wypełnienia.

Pobierz Unijny Certyfikat Covid (UCC) w wersji PDF.. *napis w jednym z języków .Unijny format paszportu roślin Wzór unijnego paszportu roślin.. Karta zgłoszenia (wersja edytowalna) Karta zgłoszenia na egzamin potwierdzający posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin.Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych roślin, eliminację zagrożenia wynikającego z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz produkcję materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.Paszport roślin wydaje się dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów jedynie wtedy, gdy przeprowadzane u podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, w trakcie cyklu produkcyjnego, kontrole oraz w niektórych przypadkach badania laboratoryjne wykazały, że przedmiotowe rośliny, produkty roślinne lub przedmioty:Paszport roślin zgodny ze wzorem unijnym.. Sprawdź więc, jak powinien wyglądać paszport rośliny, który jest zgodny z prawem i zawiera niezbędne informacje.. Wszystkie przepisy regulujące Paszporty Roślin są dostępne m.in. na stronie WIORIN.Wzór paszportu bydła zamieszczony jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie wzoru paszportu bydła (Dz.U.. - Nowe przepisy prawa odnoszące się m.in. do zasad wydawania paszportów roślin, zakładają ujednolicenie wzorów paszportów roślin, które będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej - tłumaczy PIORiN.. Nie ma znaczenia, czy chcesz samodzielnie przygotowywać paszporty, czy wolisz zamówić je u nas.. Dziennik Ustaw - 4 - Poz. 1313 (str. 2) 10.. Paszporty roślin do stref chronionych (PZ) wyrazy w prawym górnym rogu: Paszport .. Rośliny do sadzenia sprzedawane przez Internet muszą mieć wydrukowany paszport.. Unijny Certyfikat COVID (ang.Czysty wzór wniosku o paszport do pobrania w formacie PDF.. 2017/2313), które na etykiecie powinny się znaleźć: flaga Unii - w kolorze lub czarno-biała - lewy .WZÓR WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO Wymiary 297x139mm (str.1) 20. wniosek o paszport dla dziecka.. Paszport bydła wydawany jest w Biurach Powiatowych ARiMR.. Płeć: .. D20191313.pdf Created Date: 9/15/2019 11:29:11 AM .Przykładowe wzory paszportów roślin.. Paszport roślin/Plant A Humulus lupulus B PL-XX/XX/XXXX C XX/XX/X/XXXX D PL Przykładowy wzór paszportu roślinZadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych roślin, eliminację zagrożenia wynikającego z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz produkcję materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.Informuje o tym Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.. Istotne jest, aby były zgodne z przepisami.. Wniosek paszportowy składany jest aby uzyskać nowy paszport, paszport tymczasowy.Druk wniosku o paszport na 2021 rok można pobrać w jednym z ponad 100 biur paszportowych zlokalizowanych na terytorium Polski lub w polskim konsulacie za granicą.WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO SKŁADANY DO WOJEWODY I MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Wymiary 297 x 139 mm ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt