Wniosek o wydanie karty do tachografu

Pobierz

WNIOSEK O WYDANIE, PRZEDŁUŻENIE LUB WYMIANĘ KARTY KIEROWCY Jeżeli nie masz nr PESEL, podaj nr i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu) oraz nazwę organu wydającego.. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych do wniosku o wydanie karty dołącza się: 1) wniosek o kartę kierowcy: kopia prawa jazdy.. Wszystkie informacje na temat tego, jak poprawnie złożyć wniosek o kartę kierowcy oraz jakie dokumenty i dane będą ci potrzebne, znajdziesz na tej stronie:Wniosek o wydanie karty kierowcy.. Zgodnie z Art. 20 ust.. Wypełnij konieczny wniosek o wydanie karty kierowcy.Najlepszą obecnie i najszybszą metodą na uzyskanie karty do tachografu, jest złożenie elektronicznego wniosku o jej produkcję.. Uprawnienie do złożenie wniosku Minimalne wymagania dotyczące uprawnienia do złożenia wniosku: miejsce zamieszkania w Niemczech,Warunkiem wydania karty kierowcy przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych jest złożenie wniosku.. Kategoria AM; Kategoria A1; Kategoria A2; Kategoria A; Kategoria B; Kategoria B+E; Kategoria C; Kategoria C+E; Strefa kursanta.. Istotne uwagiNie przyjmujemy wniosków przywiezionych osobiście!. kopia wypisu z licencji, lub.Drugi wydruk z danymi zapisanymi przez tachograf robi się na koniec dnia pracy.. WNOSZĘ O:** 1. pierwsze wydanie karty 2. wznowienie karty (nr posiadanej karty ……………………….….……………… ) z powodu: zbliżającego się terminu upływu ważności zmiany danych osobowych lub administracyjnych 3. wymianę karty (nr posiadanej karty …………………………….….…………… ) z powodu: utraty kartyWniosek o wydanie karty kierowcy trzeba wydrukować i wraz z załącznikami (nowe wzory oświadczeń) wysyłać na adres PWPW..

1.Wniosek o wydanie karty kierowcy - podstawowe informacje.

Aby szybko i bezproblemowo uzyskać wymagany dokument: 1.. 2) wniosek o kartę przedsiębiorstwa:WYDANIE KARTY DO TACHOGRAFU :: AutoMoto Jesteś tutaj: Strona główna > WYDANIE KARTY DO TACHOGRAFU Potrzebujesz nową kartę do tachografu?. Wypełnij oświadczenia - oświadczenia znajdziesz we wniosku.. Istnieje możliwość przesłania go drogą elektroniczna, jednakże konieczne jest do tego posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.. Fotografia osoby, która ma otrzymać kartę, oraz wzór podpisu Do wniosku dołącz jedną fotogra˘ę oraz złóż podpis.. Informacje dla składającego wniosek papierowy o wydanie karty przedsiębiorstwa Dołacz potwierdzenie płatności do wniosku.Rozporządzenie to zmieniło tryb składania wniosków o karty do tachografów cyfrowych.. fotografia kierowcy.. Wymaga to potwierdzenia podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (możliwe jest również przy pomocy logowania do swojego konta bankowego).Wniosek o wznowienie karty do tachografu należy wysłać do PWPW nie wcześniej niż dwa miesiące i nie później niż 15 dni roboczych przed upływem ważności aktualnie posiadanej karty - potrzebujemy czasu by wydać twoją nową kartę przed upływem ważności karty obecnej..

Ponadto opłata za każdy wniosek musi zostać dokonana oddzielnie.

Dodatkowe wytyczne obowiązują osoby wysyłające przelew za pośrednictwem zagranicznych kont.. Bez nich rozpatrzenie twojego wniosku będzie niemożliwe.. Takimi dokumentami może być m.in.: kopia licencji, lub.. Nie zapomnij dołączyć tych oświadczeń do wniosku.. - - - - - - Strona 1 / 2 dd-mm-rrrr Data urodzeniaWniosek o wydanie karty kontrolnej składany w formie pisemnej: - format A4, - tło białe, - napisy i ramki w kolorze czarnym.. Wnioskować o kartę kierowcy mogą kierowcy pojazdów używanych do przewożenia towarów lub osób gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu, włącznie z przyczepą lub naczepą, przekracza 3,5 tony.Wnioskować o kartę kierowcy mogą kierowcy pojazdów używanych do przewożenia towarów lub osób gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu, włącznie z przyczepą lub naczepą, przekracza 3,5 tony.Wniosek elektroniczny Najlepszą obecnie i najszybszą metodą na uzyskanie karty do tachografu, jest złożenie elektronicznego wniosku o jej .O nas; Galeria.. dowód wniesienia opłaty za kartę.. Wniosek o wydanie karty kontrolnej składany w formie elektronicznej: - formularz dostępny na stronie internetowej podmiotu wydającego karty.Wypełnij wniosek..

2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych do wniosku o wydanie .

Kto musi posiadać kartę kierowcy Kierowcy pojazdów używanych do przewozu rzeczy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz kierowcy pojazdów do przewozu osób (co najmniej 9 osób z kierowcą) wyposażonych w tachografy cyfrowe jest zobowiązany do używania karty kierowcy.dowód osobisty, karta pobytu, prawo jazdy, zunifikowane dokumenty dla cudzoziemców, legitymacje służbowe, licencje zawodowe, zaświadczenie ADR, zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach MRG, karta do tachografu cyfrowego »Co dołączyć do wniosku?. pozostałe oświadczenia dołączone do wniosku.. Do wniosku, który jest składany w formie tradycyjne, należy dołączyć: - fotografię - nie wolno samodzielnie naklejać jej na wniosek, - kopię awersu i rewersu prawa jazdy, - kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty - wynosi ona 172,20 zł brutto.. Karty Kierowcy (KK) dołącza się: kopię prawa jazdy 2:1, fotografię kierowcy: rozmiar: 3,5cm x 4,5cm, tło białe,Instrukcje dotyczące składania wniosku o wydanie karty kierowcy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 165/2014 do tachografu cyfrowego 1..

Od 14 grudnia wnioski o kartę do tachografu można składać przez internet - przez specjalną platformę.

W formie papierowej, wysyłając wydrukowany dokument pocztą na adres: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., ul. Karczunkowska 30, 02-871 Warszawa, z dopiskiem STC, lub jeśli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny, w formie elektronicznej.Wydanie karty powinno nastąpić nie później niż do 26 dni od daty złożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 33 dni roboczych.. Wymagane dokumenty: kopię dokumentu dopuszczającego do ruchu pojazd objęty obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu cyfrowego.. Kierowca który zamierza prowadzić pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy musi posiadać ważna kartę kierowcy.. Wypełnij te, które dotyczą ciebie i nie zapomnij ich podpisać.. Nr PESEL Organ wydający Nr Kraj wydania 2.. Karta kierowcy - wniosek Treść wniosku o wydanie (a także przedłużenie i wymianę) karty kierowcy jest ustalona przez .. Za wydanie karty do tachografu cyfrowego nalezy wniesc oplate na konto PWPW.. Pełnomocnictwo; Wniosek o wydanie karty do tachografu; Formularz zgłoszeniowy; Zgoda rodziców; Wniosek o wydanie prawa jazdy; Druk przelewu; Kolizja oświadczenie; Zgoda publikacji wizerunku; Arkusz przebiegu egzaminuAby uzyskać kartę, należy: Wybrać i wypełnić właściwy formularz.. Najczęściej składane są wnioski w formie papierowej - jak je wypełniać?KW Wniosek o wydanie karty warsztatowej Wypełnia przyjmujący wniosek: Przyjmujący: Data przyjęcia wniosku: (dd - mm - rrrr) - - Nr wniosku: Miejsce na zdjęcie technika warsztatu (na białym tle, półprofil lub twarz) 45 mm 35 mm zdjęcie przykleja przyjmujący wniosek Podpis technika warsztatu do umieszczenia na karcieKarta kierowcy.. Wniosek o wydanie karty kierowcy można złożyć w formie papierowej (wydrukowany i wypełniony wniosek przesyłamy tradycyjną pocztą) lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.C.. Wzory dokumentów składanych w PWPW, wraz z obowiązującym wzorem wniosku o wydanie karty kierowcy, można pobrać poniżej.Dowód wpłaty musi zostać dołączony do wniosku.. 11 weryfikacja wniosku 22.. Wszystko, co potrzeba do wypełnienia i przesłania formularza, to urządzenie elektroniczne obsługujące przeglądarkę internetową (telefon, komputer, laptop, tablet itp.), dostęp do Internetu oraz środki na koncie bankowym potrzebne do opłacenia produkcji karty.Zgodnie z Art. 20 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt