Wypełniony wniosek aktywna tablica

Pobierz

Zobacz, jak najlepiej wykorzystać środki z programu.. Od października 2020 r. realizowana jest kolejna edycja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica" na lata 2020-2024.Ze względu na szacowany zakres wyposażenia szkół, zróżnicowane potrzeby uczniów i nauczycieli w zakresie korzystania .Instrukcja wypełniania wniosku B2 dla dyrektora o udział w programie Aktywna tablica.. Dofinansowanie wynosi 80% całej kwoty przeznaczonej na zakupy objęte dotacją.. Wniosek (zarówno dyrektora szkoły jak i organu prowadzącego) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, może być złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.. - do 3 września br. (piątek); 2. organy prowadzące składają wnioski do Śląskiego Kuratora Oświaty.. O wydłużenie terminów na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z programu "Aktywna Tablica"oraz doprecyzowanie warunków wsparcia, w tym rozszerzenie katalogu sprzętu i oprogramowania możliwego do sfinansowania - apeluje Konfederacja Lewiatan.Pobierz wypełniony wniosek B2 Poznaj lepiej oprogramowanie dostępne w zestawach SPE Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi poniżej filmami prezentującymi funkcjonalności oferowanego oprogramowaniai nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica", zwanym dalej "rozporządzeniem" 1 Wszystkie pola są edytowalne i w razie braku miejsca podlegają rozszerzeniu..

"Aktywna tablica".

Wniosek dyrektora szkoły/lub szkoły za granicą do (Pieczęć szkoły) (Numer wniosku - wypełnia organ prowadzący) (data wpływu wniosku do organu prowadzącego szkołę) CZĘŚĆ I - DANE DOTYCZĄCE SZKOŁY Pełna nazwa szkoły Adres Ulica, nr budynku Kod pocztowy, miejscowośćAktywna tablica 2020-2024.. Przygotowaliśmy je z dużą starannością, potwierdziliśmy poprawność zapisów w Ministerstwie Edukacji Narodowej i .Harmonogram Rządowego Programu Aktywna tablica - edycja 2021.. Informujemy, że terminy składania wniosków o dofinansowanie z programu "Aktywna tablica", wskazane w projekcie dostępnym na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego, oraz wzory wniosków będą zmienione.Wnioski do pobrania.. Poniższe przykładowe wnioski są pomocą w otrzymaniu profesjonalnego sprzętu wraz z instalacją, wdrożeniem, szkoleniem i opieką serwisową w siedzibie klienta.. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019; szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicą);Aby skorzystać z dotacji "Aktywna tablica" wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły powinny wypełnić wniosek elektronicznie, wydrukować i podbić pieczęcią szkoły..

Aktywna tablica dla szkół podstawowych.

Do 31 sierpnia 2017 roku szkoły podstawowe oraz inne wskazane w uchwale Rady Ministrów ( zobacz jakie) mogą wnioskować o dofinansowanie na zakup sprzętu interaktywnego (tablic interaktywnych, monitorów interaktywnych, projektorów) w ramach rządowego .Przykładowe wnioski na pomoce dydaktyczne.. Video instrukcja wypełniania wniosku B2 dla dyrektora o udział w programie Aktywna tablica.Gotowe wnioski: wniosków dla szkół oraz organów prowadzących Wniosek A dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust.. Do 31 sierpnia 2017 roku szkoły podstawowe oraz inne wskazane w uchwale Rady Ministrów ( zobacz jakie) mogą wnioskować o dofinansowanie na zakup sprzętu interaktywnego (tablic interaktywnych, monitorów interaktywnych, projektorów) w ramach rządowego programu Aktywna Tablica.Pomagamy wypełnić wniosek, dobrać odpowiedni sprzęt, wycenić z instalacją i szkoleniem użytkowników.. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do sposobu wypełniania wniosku należyJak złożyć wniosek programu Aktywna Tablica.. - do 14 września br. (wtorek); 3. kwalifikacja wniosków - do 28 września br. (wtorek);W ramach projektu aktywna tablica wypełniony wniosek należy przesłać najpóźniej do 4 września 2021.Do 15 kwietnia 2018 r. szkoły podstawowe mogą składać wnioski do organów prowadzących, chcąc otrzymać dofinansowanie na zakup monitorów interaktywnych, projektorów, monitorów interaktywnych w ramach rządowego programu Aktywna Tablica..

składany w ramach Rządowego programu - "Aktywna tablica".

Wzory te, wraz z pozostałymi dokumentami dotyczącymi wprowadzania w życie programu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej ( oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - Prawo i legislacja.. 5 i 7 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uczniowie niewidomi; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących);Aktywna Tablica 2020-2024 to program skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który umożliwia placówkom oświatowym wnioskowanie o dofinansowanie na zakup sprzętu, narzędzi oraz pomocy dydaktycznych.. Wniosek o udział w Programie oraz wniosek o udzielenie wsparcia finansowego mogą być także złożone w formie elektronicznej (za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP).wypeŁnienie wniosku i przekazanie go do organu prowadzĄcego 2 krok We wniosku do Ministerstwa Edukacji uzupełnij dane placówki i niezbędne załączniki, takie jak wykaz pomocy edukacyjnych, które planujesz zakupić w ramach finansowania.Pobierz Wniosek wzór do samodzielnego uzupełnienia : Wniosek C dyrektora szkoły o udział w Programie - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust..

Pobierz wniosek o dofinansowanie do programu Aktywna Tablica.

Wnioski są oznaczone numerami wariantów zestawów, które możecie Państwo wybrać w zakładce Do wniosków.. Jeżeli w danej szkole podstawowej uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, może ona dodatkowo starać się o granty na zakup .Rządowy Program "Aktywna tablica" w 2021 r. - zmiana terminu składania wniosku.. Pozostałe 20% sumy zobowiązany jest pokryć organ prowadzący szkołę.W załączeniu udostępniamy wzory wniosków o udział w programie oraz o wsparcie finansowe z programu rządowego "Aktywna tablica".. Program Aktywna Tablica na rok 2021 zakłada wsparcie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dedykowanego sprzętu.Pomagamy wypełnić wniosek do programu Aktywna Tablica.. Zakup specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w ramach programu Aktywna tablica.. 1. szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących.. Zapraszamy do przejrzenia proponowanych wariantów, a następnie pobranie wniosku .Kwota dofinansowania Aktywna Tablica 2021.. Portal Aktywna Tablica przygotował z tej okazji profesjonalny i wyczerpujący przewodnik, jak .Planowane sposoby wykorzystania tablicy/monitora: Pisanie i rysowanie (nauczyciel i uczniowie) Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.. KATALOG AKTYWNA TABLICA 2021.Uzupełnione wnioski gotowe do pobrania.. KREATOR WNIOSKÓW.Termin składania wniosków tylko do 03.09!. BENEFICJENCI PROGRAMU.. Poniżej znajdziecie Państwo zestawienie 10 wniosków, które zostały wypełnione w części dotyczącej pomocy dydaktycznych.. Wniosek składany jest: po raz pierwszy ponowniePomagamy wypełnić wniosek i dobrać sprzęt do Programu Aktywna Tablica - 21.08.2017.. Wypełnione wnioski do pobrania w kategorii Beneficjenci programu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt