Test ruffiera wyniki przykład

Pobierz

RezultatyTest Ruffiera to bardzo prosty sposób na poznanie reakcji serca na wysiłek fizyczny.. W tym przypadku wynik obejmuje trzeci poziom testu wydolności według Ruffiera.. W tym przypadku wynik obejmuje trzeci poziom testu wydolności według Ruffiera.. Test jest bardzo prosty, a jego przeprowadzenie zajmuje zaledwie kilka minut.KARTA PRACY - PRÓBA RUFFIERA Imię i nazwisko ucznia: Jan Kowalski klasa: 6A Tab. 1 Dokonane pomiary wartości tętna Pomiar tętna przez 15 sekund wartość x Wartość tętna przeliczona na minutę t=wartość x*4= Wartość tętna przed badaniem y0= 17 t0= 17 * 4= 68 Wartość tętna bezpośrednio po wysiłku y1= 30 t1= 30 * 4= 120 Wartość tętna po jednej minucie odpoczynku y2= 20 t2 .Będzie to wynik C.. Stan zdrowia serca osoby plasującej się w tym przedziale jest daleki od ideału.. Wszystko jest cudowne z sercem, nie ma żadnych problemów.. Bez problemu może go wykonać każdy w zaciszu własnych czterech ścian.. P1 - tętno bezpośrednio po wysiłku.. Interpretacja wyników Wynik Ocena próby 0,00- 0,1 wydolność bardzo dobra 0,1 - 5,00 wydolność dobra 5,1 - 10,0 wydolność średnia 10,1 - 15,0 wydolność słabaPo wykonaniu ćwiczenia (próby) mierzymy tętno dwukrotnie: bezpośrednio po wysiłku i po 1 minucie odpoczynku w pozycji siedzącej.. Tętno mierzy się przez 15 s i wynik mnoży się przez 4.. Poniżej opiszę krok po kroku, jak to zrobić..

Test Ruffiera — wyniki.

Zanim jednak przejdziesz do testu, przypomnę Ci, w jaki sposób należy przeprowadzić całą próbę.. Niekoniecznie oznacza on choroby układu sercowo-naczyniowego, ale na pewno wymaga solidnej poprawy kondycji.Dziś spróbujecie zrobić test Ruffiera jest Wam znany, omawialiśmy go na wczorajszej lekcji online.. a następnie uzyskaną liczbę pomnożyć przez liczbę 4.. P - tętno spoczynkowe.. P - tętno spoczynkowe.. Wynik uzyskany z podstawienia poszczególnych wartości do powyższego wzoru wskazuje na stan wydolności serca danej osoby, czyli stan przygotowania serca do wysiłku -KONDYCJĘ.. Przykład: W ciągu 15 .Jak przeprowadza się test Ruffiera.. Interpretacja wyników: od 0 - 0,1 - wydolność bardzo dobraNa podstawie przeprowadzonej Próby Ruffiera i obliczonego współczynnika IR =………, uzyskano ……………………………….………… ocenę wydolności.. Stan zdrowia serca osoby plasującej się w tym przedziale jest daleki od ideału.. Na jego podstawie można dowiedzieć się o tym, w jakiej formie fizycznej .Test Ruffiera.. Normy w teście Ruffiera.. Opcja dl6.. Wskaźnik Ruffiera: 0 - 4: twoje serce jest w optymalnej kondycji i jest dobrze przygotowane do wysiłku fizycznego.Zadanie nr 3 - Test Ruffiera - oceń swoją wydolność fizyczną Szczegóły Opublikowano: niedziela, 29, marzec 2020 15:11 GK Organizm każdego z nas ma określoną wydolność fizyczną podczas wykonywania różnych typów treningu..

Test Ruffiera: Praktyczny przykład (80 + 125 + 90) - 200 / 10 = 9,5.

Swoje wyniki podstawiamy teraz do wzoru na wskaźnik Ruffiera (IR) IR = [(A+B+C) - 200] / 10 Zatem od sumy wyników A, B i C odejmujemy 200 i dzielimy to co otrzymaliśmy przez 10.. P 1 - tętno zmierzone bezpośrednio po wysiłku.. Wyniki należy zapisać, a następnie podstawić do wzoru: (P+P1+P2)-200/10.. Wariant II - Test RuffieraDo wykonania ćwiczenia zespołowi przydzielone zostają: - stanowisko z wyposażeniem obejmującym niezbędne pomoce: - aparat do pomiaru ciśnienia krwi, - tętnomierz (napierśny lub inny), - metronom, - leżanka,-instrukcja ćwiczenia.. P 2 - tętno zmierzone po 1 minucie odpoczynku.. Test wydolności fizycznej, który przeprowadzisz samodzielnie - 3 rodzaje.. Do najpopularniejszych testów na wydolność zalicza się test Ruffiera, test Coopera oraz próbę harwardzką.. Każdy wynik mnoży się przez 4, a następnie podkłada do wzoru: IR = [(P + P1 + P2) - 200] / 10.. Uwagi Próba jest nieważna, jeśli badany ugnie nogi w stawach kolanowych lub wykona tzw. skłon w przód z pogłębienie Skoczność - skok w dal z miejsca z odbicia obunóż Sprzęt otrzymałem liczbę 15 (uderzeń) i pomnożyłem przez 4.Każdy wynik mnoży się przez 4, a następnie podkłada do wzoru: IR = [(P + P 1 + P 2) - 200] / 10 .. Rezultaty podstawia się do wzoru: IR = [(P + P1 + P2) - 200] / 10. gdzie: IR - wskaźnik Ruffiera..

... tętno, a następnie podstawić wyniki do konkretnego wzoru.

Test Ruffiera polega na trzykrotnym pomiarze tętna: w spoczynku (P), po wykonaniu 30 przysiadów (P1), po minucie odpoczynku (P2).. 2.Jeśli wynik jest mniejszy niż zero - w tym przypadku serce testu sportowego, dobrze wyszkolony.. Na jego podstawie można dowiedzieć się o tym, w jakiej formie fizycznej znajduje się nasz organizm.. Niekoniecznie oznacza on choroby układu sercowo-naczyniowego, ale na pewno wymaga solidnej poprawy kondycji.Test Ruffiera: Praktyczny przykład (80 + 125 + 90) - 200 / 10 = 9,5 W tym przypadku wynik obejmuje trzeci poziom testu wydolności według Ruffiera.. Test polega na oznaczeniu tętna spoczynkowego, a następnie wykonaniu 30 przysiadów w ciągu 1 minuty i dwukrotnym oznaczeniu tętna: bezpośrednio po próbie i po 1 minucie wypoczynku siedząc.. P - tętno spoczynkowe.. P2 - tętno po 1 minucie odpoczynku.. Gdzie: IR - oznacza wskaźnik Ruffiera.. gdzie: IR - oznacza wskaźnik Ruffiera.. Jednak taki zapis jest użyteczny w analizie statystycznej rezultatów (ciągłość skali wyników) lub w tworzeniu norm.Próba Ruffiera Wskaźnik Ruffiera (IR): (a 1 + a 2 + a 3) - 200 IR = ----- 10 Wyniki testu: Inicjały Tętno [ud./min] Wskaźnik Ruffiera Ocena a 1 a 2 a 3 Interpretacja: IR [punkty] Ocena wydolności układu krążenia 0,0 bardzo dobra 0,1 -5,0 dobra 5,1 - 10,0 średnia 10,1 - 15,0 niewystarczająca Obliczenia:Test Ruffiera-Dicksona (bo tak brzmi pełna nazwa tej próby) jest bardzo prosty, a jego przeprowadzenie zajmuje zaledwie kilka minut..

Im niższy wynik równania, tym lepsza kondycja:Jak odczytać wyniki testu?

P1 - tętno zmierzone bezpośrednio po wysiłkuTest Ruffiera - test oceniający wydolność fizyczną człowieka.. Tętno mierzy się przez 15 s i wynik mnoży się przez 4.• Podaje się też wynik testu jako łączną liczbę odcinków 20-metrowych lub łączny dystans, choć nie wydaje się to właściwe, gdyż etapy zawierają inną liczbę odcinków przy tym samym czasie trwania.. Niekoniecznie oznacza on choroby układu sercowo-naczyniowego, ale na pewno wymaga solidnej poprawy kondycji.. Od 5,1 do 10 - wynik jest dobry, nie ma poważnych problemów.Test Ruffiera.. Jeżeli wynik w przedziale od 0,1 do 5, to wynik odpowiada ocenie "doskonała".. Test Ruffiera pozwala w miarę precyzyjnie ją określić.Test Ruffiera: Praktyczny przykład (80 + 125 + 90) - 200 / 10 = 9,5.. Stan zdrowia serca osoby plasującej się w tym przedziale jest daleki od ideału.. Wystarczy zaopatrzyć się w stoper, by zmierzyć swoje tętno, a następnie podstawić wyniki do konkretnego wzoru.Wynik próby Każdy wynik jest odczytywany z umieszczonej skali i zapisywany w karcie badań.. Ostateczny rezultat to najdalsza uzyskana odległość skłonu.. Otrzymaną wartość można zinterpretować po porównaniu jej z normami.. Jak przeprowadzić TEST RUFFIERA ?. Następnie sprawdzamy, gdzie mieści się nasz wskaźnik Ruffiera: 0 - 0,1wydolność bardzo dobra; 0,1 - 5,0 -wydolność dobra;Uzyskane wartości mnożymy przez 4 i podstawiamy do wzoru na wskaźnik Ruffiera: IR = [ (P + P1 + P2) - 200] / 10.. Stan zdrowia serca osoby plasującej się w tym przedziale jest daleki od ideału.. Zmierz tętno spoczynkowe w pozycji siedzącej.. Normy dla testu mieszczą się w skali: od 0 - 0,1 - wydolność bardzo dobraTest Ruffiera to bardzo prosty sposób na poznanie reakcji serca na wysiłek fizyczny.. Test Ruffiera - test oceniający wydolność fizyczną człowieka.. Niekoniecznie oznacza on choroby układu sercowo-naczyniowego, ale na pewno wymaga solidnej poprawy kondycji.Interpretacja wyników Wynik Ocena próby 0,00 bardzo dobra 0,10 - 5,00 dobra 5,10 - 10,00 średnia 10,10 - 15,00 słaba Powyżej 15,10 złaTętno mierzymy w ciągu 15 sekund, następnie wynik mnożymy przez 4.. Jeżeli otrzymamy wartość powyżej 10,00, nasza wydolność jest bardzo słaba, natomiast wynik miedzy 0 a 0,1 oznacza bardzo dobrą wydolność.Test Ruffiera: Praktyczny przykład (80 + 125 + 90) - 200 / 10 = 9,5 W tym przypadku wynik obejmuje trzeci poziom testu wydolności według Ruffiera..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt