Doliczenie lat pracy z gospodarstwa rolnego

Pobierz

Jestem nauczycielem.. W wyroku z 5 października 2001 r.(I PZP 36/95), podnosząc, że objęcie gospodarstwa rolnego rodziców lub teściów w samoistne posiadanie na podstawie nieformalnej umowy darowizny spełnia warunki z art. 1 ust.. Czy mogę wnioskować: o zaliczenie tej pracy do pracowniczego stażu pracy oraz do ZUS w momencie przejścia na emeryturę o zaliczenie tego okresu jako lat składkowych?Mam wątpliwości czy będzie zaliczony staż pracy po ukończeniu 16 roku życia, to jest od roku 1964 do 1967. ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy (art. 6 pkt 2 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników).Zaliczenie pracy w rolnictwie do stażu pracowniczego w praktyce.. Obecnie chciałaby podwyższyć swoje świadczenie wykazując 4 lata pracy w gospodarstwie rolnym, którą wykonywała przed rozpoczęciem zatrudnienia.Stałość wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym nie musi jeszcze oznaczać codziennego wykonywania czynności rolniczych, ale gotowość (dyspozycyjność) do podjęcia pracy rolniczej, z czym wiąże się też wymóg zamieszkiwania osoby bliskiej rolnikowi co najmniej w pobliżu gospodarstwa rolnego..

Chciałabym doliczyć te lata do stażu pracy.

Z art. 2 pkt 4 Ustawy z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin wynika, że "gospodarstwem rolnym" są nieruchomości rolne, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą obejmującą grunty rolne i leśne wraz z .Zgodnie z tym przepisem przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która: ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.Odpowiedź: Okres pracy w gospodarstwie rolnym wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia bądź wysokość różnego rodzaju świadczeń ze stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U..

Później część tego gospodarstwa rodzice mi przepisali na własność.

akt II SA 613/00 - przez prowadzenie gospodarstwa rolnego należy rozumieć samodzielną lub przy pomocy innych osób (osób bliskich, pracowników najemnych) faktyczną pracę w gospodarstwie rolnym wykonywaną na własny rachunek w charakterze właściciela bądź posiadacza w .ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.. że z dużego gospodarstwa .Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w art. 6 określa mianem domownika osobę bliską, która: - ukończyła 16 lat, - pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,Mając lat 16 (1984 r.), pomagałem rodzicom w gospodarstwie rolnym, dojeżdżając do szkoły i codziennie wracając do domu..

... Pracownik wniósł o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców za lata .

Problem tkwi w tym, że w tamtych latach areał gospodarstwa wynosił 0,68 ha (tyle rodzice posiadali), a rodzice 5 lat temu przepisali mi 0,34 ha.. Podobnie jak w przypadku pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów, można w tym czasie kształcić się, z zastrzeżeniem, że domownik nie przeprowadzi się do innego miasta, a codziennie będzie wracał do gospodarstwa rolnego.pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, ukończyła 16 lat, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym, nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.3) W przypadku braku potwierdzenia istnienia gospodarstwa rolnego lub braku poświadczenia zamieszkiwania z właścicielami gospodarstwa rolnego, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym może być udowodniony zeznaniami przynajmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo ..

Mieszkałem na stałe wraz z rodzicami i pomagałem przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Z wiadomości czytelniczki wynika, iż również ta przesłanka została spełniona.Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do ogólnego stażu pracy jest możliwe tylko w trzech przypadkach:.. Mam 49 lat.. W maju 2005 r. ZUS przyznał jej z tego tytułu wcześniejszą emeryturę, którą pobiera do dnia dzisiejszego.. Odpowiedź: ZUS może doliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w latach , o ile czytelniczka w 1979 r. miała ukończone 16 lat a za okres były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne rolników .pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, ukończyła 16 lat, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym, nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa lub w jego bliskim sąsiedztwie, ukończyła 16 lat, osoba ta stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.Powierzchnia gospodarstwa rolnego.. 1 pkt 2 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.Zgodnie wyrokiem NSA w Warszawie z 5 października 2001 r. sygn.. czy jest możliwe doliczenie do emerytury lat pracy u rodziców na deputacie rolnym o powierzchni 2ha?nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.. Nadmieniam, że w tamtych latach gospodarstwem rolnym było gospodarstwo o wielkości 0,5 ha.. Jednocześnie chodziłem do szkoły średniej.. nr 54, poz. 310).Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy obecnie obowiązującej (od 1991 r.) - przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która: a) ukończyła 16 lat, b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,a) ukończyła 16 lat, b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym, d) nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt