Plan pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej

Pobierz

Kampania ,,Sprzątanie Świata".. zespoŁu samoksztaŁceniowego.. Przeprowadzenie analizy wniosków z roku poprzedniego i wdrożenie ich do pracy w bieżącym roku szkolnym.Zajęcia zintegrowane, Plany pracy Plan pracy zespołu przedmiotowego nauczyciel NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015.. 4 września 2017: Wicedyrektor Urszula Jurczykowska: Doskonalenie nauczycieli w ramach zespołu samokształceniowegoPLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJL.. Oddziały przedszkolne 0a, 0b, 0cPLAN PRACY ZESPOŁU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 MIESIĄC ZADANIA DO REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI EŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 20019/2020.. B. Klimczak, M. Grzesiak, I. Frankowska 2. mgr Małgorzata Kisiel - wychowawca klasy III.. Zadania do realizacji Sposoby realizacji zadań Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi 1.. ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.. mgr Hanna Orczyk - wychowawca klasy 0bPlan pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.. Nazwa zadania, krótki opis sposobu realizacji.. NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.. Tematyka spotkań dotyczyła: • Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012 • Zmian w Statucie szkoły dotyczących kryteriów oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas .kierowanie pracę zespołu, organizowanie spotkań szkoleniowych, organizowanie wsparcia merytorycznego w grupie, pośredniczenie między grupą a dyrektorem szkoły, określenie roli zespołu kształcenia zintegrowanego w mierzeniu jakości pracy szkoły, ustalenie terminów spotkań w uzgodnieniu z członkami zespołu.Plan pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020; ..

Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Określenie zadań zespołu i sposobu ich realizacji na rok szkolny 2015/16 Zebranie zespołu 09.09.15r.. ogólnopolski,,Olimpusek" język angielski 1-3.PLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 .. Przygotowanie i zorganizowanie Ślubowania klas pierwszych i przedszkolaków.. 2015/ 2016 Cele ogólne: • uściślenie współpracy, • efektywna realizacja zadań wynikających z planów wychowawczych i profilaktycznych, • integracja uczniów klas 0-III; podjęcie działań socjalizujących, • konkretyzacja zakresu zadań nauczycieli,Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w I semestrze w r. szk.. nauczycieli ksztaŁcenia zintegrowanego.. wszyscy .. Wyeksponowanie postaci patrona szkoły - gazetki klasowe.. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2016/2017 Skład zespołu: Przewodniczący: Anna Wysocka Członkowie: Aleksandra Kusiak Renata Cieślak Wioleta Kimel Stanisława Więcławska Elżbieta Roczek Beata Stankiewicz Ewa Stawiak-Kołba Anna ParadaSkład zespołu: Bożena Łącka, Lucyna Szelewska, Ewelina Malcharczyk, Daria Machnik Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 1.Opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej - plan pracy zespołu 15.09.2016 Daria Machnik 2..

i edukacji wczesnoszkolnej.

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.. Spotkanie .Plan pracy zespołu przedmiotowego klas I - III.. 8.55-9.40 / przerwa 10 minSprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej semestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.. I. Frankowska, M. Grzesiak, B. Klimczak i wychowawcy klas 0- I 3.Plan pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej.. Tematyka Termin realizacji (Tabela - dpo.. Nazwa konkursu.. nauczyciele.Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2018/2019 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicząca mgr Ewa Górniak Zespół stanowią wszyscy nauczyciele - wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej Cele główne : 1.Formy pracy Termin Odpowiedziani; Spotkanie z wicedyrektorem szkoły dotyczące prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz organizacji roku szkolnego 2017/2018: Spotkanie zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.. rok szkolny 2011 / 2012Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Edukacji Wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im.. red.) 1 Opracowanie planu pracy.. Wymiana doświadczeń wPlan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2016/2017.. Janusza Korczaka w Kleszczowie.. przerwa 15 min 1. na rok szkolny .. Przewodnicząca zespołu 2.. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POGORZAŁKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Skład zespołu: Ewa Czarnecka - przewodnicząca Tamara Jabłońska Ewa Szamruchiewicz Terminy spotkań: trzy spotkania w semestrze (lub częściej w zależności od potrzeb)PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO..

2.Plan pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: Lp.

Zorganizowanie uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.. Przewodniczący/a: Członkowie zespołu: L.p.. Wymiana doświadczeń wPLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019; PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 .. 8.00-8.45 / przerwa 10 min 2. i edukacji wczesnoszkolnej.. Opis podzadania wykonanego przez nauczyciela.. przez analizę.. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej podejmą w bieżącym roku szkolnym następujące działania.. 2012/2013 Opracowała: Jadwiga FilipowiczSprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 14 im.. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.Plan pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: Lp.. 80 rocznica II wojny światowej.. Ewa.w roku szkolnym 2011 / 2012 plan pracy .. Przewodnicząca zespołu : Honorata Buczek.. Nauczyciele odpowiedzialni.. Tematyka Termin realizacji Odpowiedzialni 1.. Nowatorstwo dydaktyczne w realizacji programów nauczania.. SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZEPINIE.. Termin realizacji.. Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 29404 razy.. Zadania do realizacji Sposoby realizacji zadań Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi 1.. Omówienie organizacji roku szkolnego 2011/2012.PLAN PRACY..

Bardziej szczegółowoPlan pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej 1.

Określenie zadań zespołu i sposobu ich realizacji na rok szkolny 2014/15 Zebranie zespołu 15.09.14r.. mgr Katarzyna Kowalik - nauczyciel religii.. SKŁAD ZESPOŁU : Lider: mgr Ewa Łucków - wychowawca klasy II.. Dzień Chłopca - imprezy klasowe.Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2017/2018 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicząca mgr Ewa Górniak Cele główne : 1.. PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Skład zespołu: .PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 Klasa II LP.. · Udział w spotkaniach z przedstawicielami wydawnictw podręczników.. Skład zespołu: dyr.Podstrony Szkoły Podstawowej im.. Opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego Sierpień Ewa Sobieraj 2.. T. Kościuszki w Lublinie w roku szkolnym 2012/2013.. Imię, nazwisko nauczyciela - realizatora zadania.. Wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania.. W ciągu roku szkolnego 2012/2013 zespół samokształceniowy edukacji wczesnoszkolnej spotkał się w swoim składzie 9 razy.. Analiza programów i podręczników zintegrowanej edukacji · Zapoznanie się z nowościami wydawniczymi.. Rok szkolny 2014/2015.. Analiza wyników, podjęcie działań naprawczych związanych ze słabymi stronami wskazanymi.. Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2016/2017 Skład zespołu: Bożena Łącka, Lucyna Szelewska, Ewelina Malcharczyk, Daria Machnik Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt