Uśrednione pensum nauczyciela wzór

Pobierz

W związku z tym jego pensum w okresie do 31 sierpnia 2018 r. określała uchwała organu prowadzącego.. Nie przegapisz żadnej znaczącej zmiany w prawie i będziesz pewien, że wywiązałeś się ze wszystkich obowiązków dyrektoraJestem nauczycielem i pracuję w zespole szkół na dwóch etatach: 14 godzin na etacie z pensum tygodniowym 18 godzin dydaktycznych i 12 godzin na etacie 20-godzinnym (nauczyciel praktycznej nauki zawodu).. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych za dni wolne - kiedy przysługują a kiedy nie.. :Wzór wyliczania łączonego tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych x - ilość godzin realizowanych z pensum X y - ilość godzin realizowanych z pensum Y Z- bieżący wymiar zatrudnienia nauczyciela (w etacie); Z ≥ 1 (x+y): Z = P P - uśrednione łączone pensum nauczyciela (x+y) - P = LP LP - liczba godzin ponadwymiarowychZamknij Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.. Sumujemy liczbę godzin obowiązkowych ze wszystkich stanowisk, na których ma być zatrudniony nauczyciel.. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela (po zaokrągleniu) wynosi 24 godziny, zatem nauczyciel ma 4 godziny ponadwymiarowe.Uśrednione pensum.. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.Stałe pensum surdopedagoga od 1 września 2018 r. Surdopedagog jest zatrudniany w szkole na stanowisku tzw. nauczyciela wspomagającego..

Wartość 21,7898 to uśrednione pensum nauczyciela.

X - liczba godzin przepracowanych w danym tygodniu.. Dla ustalenia liczby ogólnej liczby godzin ponadwymiarowych w trakcie całego roku przyjmuje się wymiar uśredniony.Ustalenie uśrednionego pensum i uśrednionego czasu pracy nauczycieli - kalkulatory.. Jeśli więc nauczyciel przez dwa dni wypracował 12 godzin, to przepracował pięć godzin .Odpowiednio jeśli pensum nauczyciela po uśrednieniu wynosi np. 20,53 h to każda godzina realizowana ponad tak uśrednione pensum jest godziną ponadwymiarową.. Ponieważ nauczyciel realizuje godziny z dwóch różnych pensum, należy wyliczyć jego pensum uśrednione, żeby móc wyznaczyć nadgodziny.. Tymczasem są to zupełnie inne rozwiązania.. Sumujemy: 18 + 4 = 22.. Godziny ponadwymiarowe za dni wolne, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, dni dyrektorskie, urlopy szkoleniowe i wypoczynkowe, opiekę nad dzieckiem, nauczanie .. "Nadzór nad Działalnością Szkoły" da Ci pewność, że kontrolujesz najważniejsze obszary działalności szkoły, za które jesteś odpowiedzialny.. Pensum uśrednione stosowane jest w przypadku nauczycieli, których wymiar godzin zajęć ulega zmianie w trakcie roku szkolnego..

pensum 18 godzinnego i 11 godz. wg.

Z artykułu dowiesz się m.in.: Co .Obowiązkowe pensum w omawianym przykładzie wyniosło więc 7 godzin (18 godzin minus 11).. Przykładowo: - pensum nauczyciela przedszkola, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami 6-latków to 25 godzin; - pensum nauczyciela przedszkola i innych placówek przedszkolnych, którzy pracują z 6-latkami to 22 godziny; - pensum nauczycieli w szkołach podstawowych i liceach to 18 godzin;Poniżej wskazuję w jak sposób należy ustalić pensum uśrednione.. Razem: 712 godzin.Tzw.. 10 godzin (pozostałe klasy) × 38 tygodni = 380 godzin.. suma liczby godzin wszystkich realizowanych przedmiotów.. 8 godzin (w klasach IV) × 16 tygodni = 128 godzin.. 6 KN); 2) przy powierzeniu 2,6/26 etatu na świetlicy: 29,6 godzin: (0,9 + 0,1) = 29,6 godzin .godziny ponadwymiarowe mianowanie nauczyciel niepełny wymiar czasu pracy równoległe zatrudnienie uśrednianie pensum Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn..

pensum uśrednione jest często mylnie utożsamiane z pensum łączonym.

Przeczytaj, czym jest takie pensum i jak rozlicza się w związku z jego stosowaniem godziny ponadwymiarowe.wymiar etatu dla przedmiotu 4 (kol 1/kol2) suma wymiaru etatu dla wszystkich przedmiotów.. Dyrektor ustalił mi tzw. pensum uśrednione: 14/18 + 12/20 = 26/38 etatu, a zatem 1 etat - 18,84 godzin.. KROK 1.. Sumujemy realizowane godziny 10+13=23, otrzymaną wartość dzielimy przez 10/18 + 13/26 = 1,05555, otrzymujemy 23/1,05555 = 21,78948.. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.. Ps - pensum - np. 18 (należy wpisać ustalone dla danego nauczyciela) n - liczba dni nieobecnychDla nauczyciela wyliczenia mogą być następujące: 1) przy powierzeniu 2,5/26 etatu na świetlicy: 29,5 godzin: (0,9 + 0,1) = 29,5 godziny zaokrąglone do 29 godzin (wymiar pensum łączonego), co wymagałoby sprawdzenia w treści uchwały organu prowadzącego, czy w związku z realizacją 29,5 godziny tygodniowo nauczyciel wypracowałby godziny ponadwymiarowe, czy też nie (art. 30 ust.. Obliczony wymiar pensum przyjmuje się tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.1..

wymiar pensum łączonego nauczyciela kol 8/kol7 w zaokrągleniu do całości.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela należy obliczyć: (9+15+4) : (9/18+15/30+4/22) = 23,69.. Wynik zaokrąglany będzie do pełnych godzin - czas zajęć do pół godziny zostanie pominięty w wyliczeniach.Oto , moim zdaniem, najprostszy sposób na obliczanie tzw. uśrednionego pensum tygodniowego dla nauczyciela realizującego godziny z różnego pensum: Jeśli Twój n-l realizuje łącznie 22 godziny, w tym: 9 godzin z pensum 18-godzinnego oraz 13 godzin z pensum 26-godzinnego, to jego uśrednione pensum wynosi: 9/18 + 13/26 = 0,5 + 0,5 = 1Wymiar pensum łączonego nauczyciela zatrudnionego na 24/24 i 5/18 etatu wynosi 23 godziny: 29 / (1 + 0,28) = 22,66 godzin zaokrąglonych w górę; od 24-tej godziny nauczyciel realizuje godziny ponadwymiarowe.Należy przeliczyć godziny świetlicy na godziny dydaktyczne.. P=X - Ps(1-n/5) (5 dni pracy, jeżeli pracuje 4 dni to 4) P - godziny ponadwymiarowe .. 6:26 = 0,23, co w przeliczeniu na godziny pensum dydaktycznego daje: 0,23 x 18 = 4,14 h. 17 + 4 = 21, czyli etat + 3 ponadwymiarowe.Po odejściu klas maturalnych, czy też zakończeniu praktyk zawodowych nauczyciele ci mają mniej godzin niż w pozostałych miesiącach, zatem aby nie zmniejszać ich wymiaru zatrudnienia i tym samym pensji należy zwiększyć ilość prowadzonych przez nich zajęć w pewnych okresach roku szkolnego.wzór z forum.. KROK 2.Poniżej przedstawiam sposób wyliczenia średniego rocznego wymiaru zajęć.. Gdy nauczyciel realizuje łącznie 20 godzin, w tym 9 godz. wg.. Np. Nauczyciel ma realizować zajęcia w wymiarze: 18/18 (nauczyciel przedmiotu) + 4/26 (świetlica).. 6 godzin (w klasach III) × 34 tygodnie = 204 godziny.. 2.Wystarczy wpisać wymiar zajęć na poszczególnych stanowiskach zajmowanych przez nauczyciela, a kalkulator sam obliczy pensum łączone i liczbę ewentualnych godzin ponadwymiarowych.Przydzielenie zajęć innym nauczycielom w ramach godzin ponadwymiarowych, które mogłyby uzupełnić obowiązkowe pensum nauczyciela zwalnianego z pracy, może budzić wątpliwości - w szczególności, gdy do pensum brakuje 2 godzin.. Wymiar etatu nauczyciela, któremu przydzielono 9 godzin zajęć języka polskiego (pensum 18) i 15 godzin zajęć bibliotekarza (pensum 30): 𝑤𝑒 = 9 18 + 15 30 =0,5+0,5=1 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt