Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe ambulatoryjne druk

Pobierz

rok) od data Niepotrzebne skrešllézmianę wzoru skierowania: nowy druk skierowania obowiązujący od dnia 19 lipca 2019 r., roczny okres karencji, który musi upłynąć od dnia zakończenia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej do dnia wystawienia kolejnego skierowania, dotyczy leczenia w sanatorium uzdrowiskowym bądź rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym.VI.. w oddziałach wojewódzkich narodowego funduszu zdrowia.. Nowa deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, obowiązująca od 1 października 2018 r.zapisy punktów 1 i 2 nie dotyczą leczenia uzdrowiskowego w szpitalu uzdrowiskowym, leczenia uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz w uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym; skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową w terminie 30 dni od daty wystawienia przez lekarza przesyła się do oddziału wojewódzkiego NFZ, skierowanie może być przesłane przez pacjenta wskazanego w skierowaniu lub przez świadczeniodawcę;rodzaj Świadczenia: uzdrowiskowe leczenie szpitalne uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne uzdrowiskowa rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym uzdrowiskowa rehabilitacja w sanatorium uzdrowiskowymNr 142, poz. 835) w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową..

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową.

Rodzaj zakładu lecznictwa uzdrowiskowego: szpital uzdrowiskowy/sanatorium uzdrowiskowe/ przychodnia uzdrowiskowa * Uzdrowisko .. Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego ……….………Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe - wzór.. Rodzaj zakładu lecznictwa uzdrowiskowego: szpital uzdrowiskowy/sanatorium uzdrowiskowe/przychodnia uzdrowiskowa*Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową* Nazwisko i imię.nr PESEL .. Pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest*, zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub .Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskoweWyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać: potwierdzone przez oddział wojewódzki Funduszu skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, dowód tożsamości, aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego, wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą .Jak uzyskać skierowanie na leczenie ambulatoryjne?.

Czy szpitalne leczenie uzdrowiskowe jest płatne?

Szpitalne leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym są bezpłatne (kontynuacja leczenia), realizowane są w ramach zwolnienia lekarskiego, wystawianego .Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz, który ma podpisaną umowę z NFZ lub pracuje w zakładzie opieki zdrowotnej, który taką umowę posiada.. Pierwszym krokiem do wyjazdu jest otrzymanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.. Pamiętajmy, iż skierowanie otrzymamy jedynie od lekarza, który ma podpisaną umowę z NFZ lub jest zatrudniony w placówce, z którą fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki .Skierowanie wystawione na wymaganym druku jest przesyłane przez lekarza wystawiającego do Wojewódzkiego Oddziału NFZ..

potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe .

Procedura uzyskania skierowania na leczenie ambulatoryjne.Świadczeniobiorca skierowany na ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe uzgadnia termin rozpoczęcia leczenia z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymał skierowanie, nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia.. Kolejnym krokiem jest skontaktowanie się z wybranym uzdrowiskiem w celu uzgodnienia i potwierdzenia terminu, najpóźniej na 14 dni przed jego .Potwierdzenie skierowania na leczenie w trybie ambulatoryjnym następuje na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.. "Telefoniczna Informacja Pacjenta" - tablica informacyjna - wersja .ai.. Przedstawiamy wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):POTWIERDZENIE SKIEROWANIA NA LECZENIE UZDROWISKOWE (wypełnia oddział wojewódzki Funduszu) Rodzaj ZLU: szpital uzdrowiskowy, sanatorium uzdrowiskowe, przychodnia uzdrowiskowa, Uzdrowisko: .Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. (poz. 1136) WZÓR.. Lekarz bierze pod uwagę: "Telefoniczna Informacja Pacjenta" - tablica informacyjna - wersja .pdf..

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową - A4, bloczek 100 kart, dwustronny.

Wybór miejsca, zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, pożądaną data rozpoczęcia leczenia i ilość dni zabiegowych powinny być określone przez przyszłego kuracjusza w momencie składania skierowania do oddziału NFZ, celem potwierdzenia.Uzdrowisko: Nadmorskie Nizinne Podgórskie Górskie Rodzaj świadczenia: Uzdrowiskowe leczenie szpitalne Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne Uzdrowiskowa rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym Uzdrowiskowa rehabilitacja w sanatorium uzdrowiskowymWzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe.. Następnie skierowanie musi zostać dostarczone do Wojewódzkiego Oddziału NFZ i tam potwierdzone.. Adres zamieszkania (ulica - nr domu i mieszkania) (kod pocztowy) (miejscowość)Termin leczenia stacjonarnego wynika z kolejki na liście oczekujących, w przypadku leczenia ambulatoryjnego należy podać czas trwania turnusu (6, 12 lub 18 dni) oraz orientacyjny termin realizacji.. POTWIERDZENIE SKIEROWANIA NA LECZENIE UZDROWISKOWE/REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ* (wypełnia oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia).. Otrzymanie skierowania od lekarza.. Przepisy obowiązujące przy wystawianiu skierowań na leczenie uzdrowiskowe oraz potwierdzaniu tych skierowań : 1) Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r, o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późniejszymi zmianami .Wypełnianie skierowań na leczenie uzdrowiskowe za pomocą Portalu Świadczeniodawcy zredukuje ilość błędów formalnych przy wypełnianiu przez Państwa skierowań m.in: - nieaktualny druk skierowania na leczenie uzdrowiskowe, - brak pieczątki świadczeniodawcy z numerem umowy zawartej z NFZ, - brak daty wystawienia skierowania, - brak .Krok 1.. Zgodnie z § 2. aktu prawnego w przypadku osób dorosłych zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej wynosi nie częściej niż raz na 18 miesięcy.UZDROWISKOWE LECZENIE AMBULATORYJNE SZPITALU UZDROWISKOWYM UZDROWISKOWYM data L] UZDROWISKOWE LECZENIE SANATORYJNE L] UZDROWISKOWA REHABILITACJA W .. Kopia_zapasowa_Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe A4 1+1.cdr Author: Użytkownik Created Date: 2/21/2021 12:46:04 PM .Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową.. POTWIERDZENIE SKIEROWANIA NA LECZENIE UZDROWISKOWE/REHABILITACJE UZDROWISKOWA* (wvpeinia oddnal wo]ewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia) Rodzai zakladu lecznictwa uzdromskowego: szpital uzdrowiskmw/sanatorium uzdrowiskowe/przychodnia uzdrowiskovv'a* Uzdrowisko Termin leczcnia (dzieñ, miesiqc.. Nazwisko i imię…………………………………………………………………….….. Informujemy, że od 19.07.2019 roku obowiązuje nowy wzór skierowania na leczenie Uzdrowiskowe.. Adres zamieszkania.. Kierunek leczniczy uzdrowiska: …………………………………………….……………………………………………………….. data………………….…………….. Informację nt. wolnych osobodni w zakresie leczenia uzdrowiskowego można uzyskać dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez Fundusz, że skierowanie zostało zaopiniowane pozytywnie na leczenie uzdrowiskowe.. Przedmiot.. Należy skonsultować zasadność takiego leczenia ze swoim lekarzem rodzinnym lub lekarzem specjalistą, u którego leczona jest choroba będąca podstawą do korzystania z zabiegów ambulatoryjnych.. POTWIERDZENIE SKIEROWANIA NA LECZENIE UZDROWISKOWE/REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ * (Wypełnia oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia).. Stan: Nowy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt