Skierowanie do ośrodka rehabilitacji dziennej druk

Pobierz

O Firmie.. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej.. telefonicznie pod nr (58) 343-36-01 lub (58) 343-36-02. lub osobiście w Rejestracji mieszczącej się budynku Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie przy ul. 23 Marca 93 (parter).. Jak zostać naszym Pacjentem?. Rehabilitacja Ambulatoryjna.. Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej może wystawić lekarz oddziału: 1) urazowo - ortopedycznego;W celu rejestracji do ośrodka należy zgłosić się z posiadanym skierowaniem od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 14:00:.. Ze skierowaniem pacjent zgłasza się do rejestracji na I piętrze budynku B gdzie zostaje wpisany w kolejkę osób oczekujących.Skierowanie do Ośrodka Dziennego Dla Dzieci wystawiają lekarze następujących poradni specjalistycznych oraz lekarze specjalności: • neonatologicznej • rehabilitacyjnejSkierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej Dla Dzieci wystawiają lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych na druku "Skierowanie do szpitala": neonatologicznejCzas trwania rehabilitacji dzieci w Ośrodku wynosi dla jednego dziecka do 120 dni w roku kalendarzowym, w czasie nie krótszym niż 1-3 godz. dziennie w zależności od wieku i potrzeb.. Pacjent potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem w karcie zabiegów, która znajduje się w rejestracji.1..

Kto pokrywa koszty rehabilitacji.

telefonicznie pod nr (58) 343-36-01 lub (58) 343-36-02. lub osobiście w Rejestracji mieszczącej się budynku Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie przy ul. 23 Marca 93 (parter).lekarz rehabilitacji, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej, neurologopedzi i logopedzi, psycholodzy i pedagodzy.. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ośrodka/oddziału dziennej rehabilitacji kierowane są do pacjentów, których stan kliniczny nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.. O placówce.. Niezbędne jest skierowanie zatytuowane: Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, na druku do poradni specjalistycznej, z informacjami: dane pacjenta,W związku z wejściem z dniem 08.01.2021 e-skierowań informujemy, że na Rehabilitację osób z dysfunkcją wzroku może skierować lekarz okulista lub neurolog lub lekarza rehabilitacji.. Lekarz wystawiający skierowanie wybiera e-skierowanie do specjalisty a następnie wskazuje poradnie z kodem 2300 ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ i cel leczenia: Objęcie opieką .Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Dziennej lek..

Wymagane jest skierowanie do Ośrodka Dziennego.

Plan opieki w Ośrodku ustala lekarz specjalista rehabilitacji medycznej w CM Luxmed.DRUKI DO PRZYJĘCIA PACJENTA NA: Komplet dokumentów (Wniosek o wydanie skierowania, Wywiad pielęgniarski, Zaświadczenie lekarskie, Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. ). Karta kwalifikacji dla pacjentów żywionych dojelitowo lub pozajelitowo - wyłącznie w przypadku pacjentów żywionych dojelitowo lub pozajelitowo na .oraz lekarze poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, POZ w przypadku zaostrzenia schorzeń przewlekłych na druku "Skierowanie do szpitala".. Adres zameldowania/zamieszkania:skierowanie do oŚrodka rehabiltacji rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oŚrodku dziennym kieruję pana / panią ……………………………………………………………………… lat ………….Drukuj Rehabilitacja lecznicza Gdzie na rehabilitację.. SKIEROWANIE NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE.. SKIEROWANIE DO PORADNI SPECJALISTYCZNEJ.. (ulica — nr domu i mieszkania) Dotyczy dzieciSKIEROWANIE DO OŚRODKA/ODDZIAŁU POBYTU DZIENNEGO REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ Health Resort & Medical SPA PANORAMA MORSKA Zakład Opieki Zdrowotnej w Jarosławcu NAZWISKO ………………………………………., IMIĘ …………………………………..

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić.

Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.. W dniu wypisu z Ośrodka pacjent otrzymuje kartę informacyjną zawierającą ocenę zakończenia rehabilitacji i zalecenia.W celu rejestracji do ośrodka należy zgłosić się z posiadanym skierowaniem od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 14:00:.. Nr PESEL**……………………….……… Adres zamieszkaniaZahcznik do rozporü)dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. (poz. 860) wzÓR (pieczçé podmiotu wykonuiqcego dz.ialalnošé leczniczq) WNIOSEK O SKIEROWANIE NA REHABILITACJÇ LECZNICZA tçtno .. Dane osobowe: Nazwisko i imiç Adres zamieszkania .. Do świadczeń rehabilitacji leczniczej wymagane jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.Skierowanie do poradni rehabilitacji lub na zabiegi fizjoterapeutyczne może Ci wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.. Pacjenci Komercyjni.DRUK DO POBRANIA - rodzaje i cennik zabiegów: Nowy Sącz / Łabowa.. Wojciech Wiatrok Specjalista Neurolog Spacjalista Rehabilitacji Medycznej GODZINY OTWARCIA Poniedziałek, środa, piątek 7:00 - 17:00 Wtorek, czwartek 8:00 - 18:00 Telefon (032) 645-81-07 e-mail: Świadczenia rehabilitacyjne w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej … Czytaj więcejRejestracja osobista, ze skierowanie na druku skierowanie do szpitala, środa godz. 9.00-16.00; piątek godz. 11.00-17.00 Skierowanie musi zawierać rozpoznanie w języku polskim oraz kod ICD 10..

Przyjęcie pacjenta do oddziału - oryginał skierowania do szpitala na oddział rehabilitacji dziennej.

DRUK DO POBRANIA - skierowanie Lekarz specjalista kierujący na leczenie wystawia skierowanie do dziennego oddziału .Skierowanie na rehabilitację leczniczą możesz otrzymać już po około 8 tygodniach.. lekarzy oryginał (zawierające: Regon jednostki kierującej, numer umowy z NFZ, numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, nr telefonu pacjenta lub osoby upoważnionej przez pacjenta ; e-mail).Skierowanie musi zawierać: pieczęć nagłówkową z numerem umowy z NFZ, wszelkie dane pacjenta oraz rozpoznanie w języku polskim, kod choroby, opis dysfunkcji, przyczyny kierowania na rehabilitację, przebyte i współistniejące choroby.. Na druku niezbędna jest pieczątka, podpis lekarza i data wystawienia.Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową na oddziale rehabilitacji stacjonarnej jest wystawiane przez: lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych;Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lub inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, fizjoterapii i balneoklimatologii, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, balneologii, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii .Fizjoterapeuta wykonujący ostatni zabieg w danym dniu uzyskuje od pacjenta podpis na skierowaniu, potwierdzający odbycie zabiegów oraz odbiera od niego druk skierowania.. ZUS pokrywa koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia.Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w 20.WSzU-R SPZOZ w Krynicy - Zdroju a) skierowanie do szpitala na Oddział Rehabilitacji wystawione przez ww.. Ile trwa rehabilitacja.. 2.DOKUMENTY DO POBRANIA AMBULATORIUM FIZJOTERAPEUTYCZNE (zabiegi wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00) Cykl terapeutyczny NFZ finansuje do 10 dni zabiegowych nie więcej niż 4 zabiegi dziennie; DOKUMENTY DO POBRANIA ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ (pobyt w 100% finansowany przez NFZ) dowód ubezpieczenia;Email: Pacjent Ośrodka Rehabilitacji Dziennej H. J. Subject: termin rehabilitacji Message: Dzień dobry, Jeżeli posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym to jaki obowiązuje mnie według przepisów okres oczekiwania na rehabilitację ogólnoustrojową w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej?Pliki do pobrania; Plik Załączający Rozmiar Created; Skierowanie do Oddziału Dziennej Rehabilitacji dla Dzieci: Administrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu: 226 kB: 2016-04-20 11:37Na rehabilitację w Ośrodku Dziennym kierują (w zależności od typu rehabilitacji, wieku pacjenta i jego schorzenia) lekarze POZ lub lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych lub poradni specjalistycznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt