Nfz upoważnienie do odbioru ekuz

Pobierz

Wniosek o wydanie certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZUPOWAŻNIENIE Upoważniam ……………….……………………, reprezentującego mojego pracodawcę, do: podpisania w moim imieniu wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego * złożenia w moim imieniu wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego * osobistego odbioru wygenerowanej karty EKUZ *upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej (DOC) wniosek można również pobrać na stronie Centrali NFZ (DOC,PDF) data publikacji: 3 lipca 2017 r., aktualizacja: 25 października 2018 r.Odbierz EKUZ osobiście lub przez pełnomocnika, którego do tego upoważnisz (wzór upoważnienia).. Co zapewnia .567854, do odbioru zaswiadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.Wzor upowaznienia do zlozenia wniosku oraz odbioru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikatu tymczasowo zastepujacego EKUZ dla osoby trzeciej (wersja .pdf) 17.03.2015 Wzor upowaznienia doEKUZ wydawana jest wylacznie osobom, ktore zostaly zgloszone do ubezpieczenia w NFZ.. Wypełnij on-line.Upoważnienie powinno być wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty.EKUZ Gdynia Zobacz gdzie w Gdyni wyrobisz kartę EKUZ W jakich godz. jest otwarty NFZ Gdynia Pobierz wniosek o kartę EKUZ w Gdyni.Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający..

Upoważnienie do odbioru EKUZ.

Informacja o utracie ubezpieczenia dla posiadaczy EKUZ.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejJa niżej podpisany / podpisana* upoważniam Pana / Panią* …………………………………………, legitymującego(ą) się dowodem osobistym o numerze ……………………………, nr PESEL ……………………., do złożenia w moim imieniu wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ oraz do odbioru dokumentu.Zaznacz, w jaki sposób odbierzesz EKUZ.. 85 71 Numer fax: +48 58 321 85 51 Gdynia - Punkt Obsługi Ubezpieczonych, ul.karta EKUZ może być odebrana przez osobę trzecią tylko i wyłącznie w przypadku, gdy przedstawi ona odpowiednie upoważnienie do jej odbioru ..

wzór upoważnienia do odbioru karty EKUZ.

2. aktualne dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne pracowników w NFZ, 3. upoważnienie pracownika do złożenia wniosku/ odbioru karty.. Wzór upoważnienia do | druk, formularz online.. EKUZ (upoważ.). W przypadku korespondencji elektronicznej dokument zostanie przekazany na wskazany adres w ciągu kilku dni.. Dostaniesz EKUZ pocztą - jeśli zaznaczysz taką opcję we wniosku o kartę lub jeśli wniosek prześlesz za pomocą ePUAP.Oddział NFZ: Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ.. Zrobisz to w oddziale lub delegaturze NFZ, w których składasz lub do których wysyłasz wniosek.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej.. Wzor wniosku o leczenie oraz o transport do miejsca udzielenia swiadcze .WzorLUB wnioski o wydanie kart EKUZ, wypełnione dla poszczególnych pracowników i członków ich rodzin, podpisane przez pracowników lub osoby upoważnione..

możesz też upoważnić inną osobę do odbioru EKUZ za Ciebie.

Miejscowość, data ………………………… Imię i nazwisko ………………………… PESEL ……………………….. Nr dokumentu tożsamości ……………………….. Upoważnienie wydania EKUZ lub certyfikatu tymczasowego zastępującego EKUZ.. Osoba upoważniona może podpisać wniosek "z upoważnienia".. Jeżeli składamy wniosek osobiście w placówce NFZ, otrzymamy go na miejscu bez żadnej zwłoki.. Imie .Upowaznienie do odbioru karty EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ moze byc wydana na.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej ……………………….. Dane osoby, która składa upoważnienie PESEL Jeśli nie masz numeru PESEL, wpisz numer i serię dokumentu tożsamości wskazanego w zgłoszeniu do ubezpieczenia Data urodzenia dd / mm / rrrr Imię (imiona) Nazwisko Numer kontaktowy 2Upoważniam Pana / Panią wskazaną w pkt 2, legitymującego / legitymującą się dowodem osobistym o numerze ……………………………, PESEL ……………………., do złożenia w moim imieniu wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ oraz do odbioru dokumentu.Zgodnie z procedurą wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego z dnia 23 grudnia 2009 roku, EKUZ może być pobrany przez osobę trzecią, w tym także przez pracodawcę, tylko i wyłącznie w przypadku przedstawienia odpowiedniego upoważnienia do odbioru karty..

(do zlozenia wniosku i odbioru EKUZ przez osobe trzecia):.

Pobierz i wydrukuj.. Karta EKUZ na podstawie złożonego wniosku może być odebrana osobiście lub przez osobę upoważnioną lub przesłana na adres wskazany we wniosku.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA.. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Barbara Murawska1.. podstawie wniosku zlozonego osobiscie lub przez osobe upowazniona.. Krok 3: Wyślij wniosek .. Pracownicy delegowani wypełniają inny rodzaj wniosku, na którym trzeba wskazać, że wyjazd zagraniczny ma charakter delegacji.. Etap 3 - odbiór dokumentu.. Jeśli chcesz złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ i odebrać kartę w imieniu innej osoby, możesz to zrobić na podstawie upoważnienia.. EKUZ możesz: otrzymać pocztą, jeżeli na wniosku wskazałeś swój adres.. W przypadku uzupelnienia brakow formalnych na zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne wyrazam zgode do przekazania osobie upowaznionej informacji koniecznej, umozliwiajacej zatwierdzenieStandardowy wzór wniosku o wydanie karty EKUZ można pobrać ze strony NFZ.. We wniosku należy.EKUZ (upoważ.). Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ .. Podobnie udostępniono wzór upoważnienia (do złożenia wniosku i odbioru EKUZ przez osobę trzecią): .. Upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej .. Można go wypełnić na miejscu lub wcześniej pobrać z internetu ze strony nfz-warszawa.pl.. Okazanie upoważnienia do odbioru EKUZ jest konieczne zarówno w przypadku, gdy pracownik zostaje oddelegowany na podstawie formularza E 101/ E 102, jak również w przypadku, gdy dla pracownika formularze takie nie są .Upoważnienie do odbioru karty EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ może być wydana na podstawie wniosku złożonego osobiście lub przez osobę upoważnioną.. 30 dni za Darmo Pobierz.. Adres UPOWAŻNIENIE Ja niżej podpisany / podpisana* upoważniam Pana / Panią*Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ 1.. Europejska Karta.UWAGA!. pełną wersję.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej.. Wniosek o EKUZ w związku z wyjazdem turystycznym ; Wniosek o EKUZ w związku z wykonywaniem pracy w innym niz Polska państwie członkowskim UE/EFTA ; Upoważnienie do odebrania EKUZ (w przypadku odbioru przez osobę upoważnioną; nie dotyczy EKUZ dla niepełnoletnich dzieci oraz współmałżonków; wymagane od pracodawców, którzy składają wnioski o EKUZ dla .Jeśli wniosek o EKUZ jest wysyłany do NFZ tradycyjną pocztą, zaleca się dołączenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt