Jak wypełnić wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Pobierz

Należy wypełnić właściwy punkt 1 lub 2 **) Niepotrzebne skreślić.wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego Author: ZKurysz Description: Dokument wymagany oprzy ubieganiu się o dodatek aktywizacyjny Last modified by: Wladyslawa Lis Created Date: 8/20/2019 9:05:00 AM Company: Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu Other titles: wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnegoAbout Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators .WNIOSEK o przyznanie dodatku aktywizacyjnego Wnoszę o przyznanie dodatku aktywizacyjnego, gdyż: (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź wstawiając znak "X", po zaznaczeniu odpowiedzi proszę wypełnić odpowiednią tabelkę): z własnej inicjatywy podjąłem(am) zatrudnienie lub inną pracę zarobkową Nazwa PracodawcyWNIOSEK O DODATEK AKTYWIZACYJNY Uprzejmie proszę o przyznanie dodatku aktywizacyjnego w związku z: podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy, u pracodawcy u którego nie byłem(am) zatrudniony(a) lub u którego nie wykonywałem(am) innej pracy zarobkowej bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny(a).wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego podstawa prawna art.48 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji i zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.1100.dodatek aktywizacyjny za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę dodatku aktywizacyjnego przez 30 i następnie mnożąc uzyskaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje; dodatek aktywizacyjny wypłacany jest od dnia złożenia wniosku..

o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego.

Prawo do dodatku aktywizacyjnego przysługuje od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami, nie wcześniej jednak, niż od dnia podjęcia pracy; 2. poz. 149 ), wnioskuję o przyznanie dodatku aktywizacyjnego w związku z podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy i .1.WNIOSEK o przyznanie dodatku aktywizacyjnego /dot.. Na podstawie art. 48 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wnioskuję o przyznanie mi dodatku aktywizacyjnego z tytułu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.WNIOSEK.. Zgodnie z art. 48 ust.. O PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO.. Odpowiedzi w temacie (0) NOWY TEMAT.. Pośrednictwo pracy; Poradnictwo zawodowe.. poz. 2135).WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO Zgodnie z art. 48 ust.. Dodatek aktywizacyjny będziesz mógł otrzymać, jeżeli: jesteś bezrobotnym z prawem do zasiłku i z własnej inicjatywy podejmiesz .Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego od 01.06.2017.pdf (pdf, 26 KB) Zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego.pdf (pdf, 13 KB) Dla bezrobotnych i poszukujących pracyWNIOSEK.. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:przyznania dodatku aktywizacyjnego, oraz pouczony(a) o tym, że: 1. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowegoWysokość dodatku aktywizacyjnego wynosi wówczas do 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 ustawy, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek..

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCYWNIOSEK o przyznanie dodatku aktywizacyjnego /dot.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje od daty złożenia wniosku.. 1 pkt.. Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform.. Zapytaj prawnika online.Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Informacje ogólne Dodatek mieszkaniowy Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które .Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego Zgodnie z § 4 rozporz ądzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08.2009r.. o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego.. W wyniku skierowania przez Gdański Urząd Pracy, podjąłem(łam) .. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.. poz. 1482 z pó ź.zm) oraz zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r.wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest ciągłość pracy u jednego pracodawcy, (u którego bezrobotny podjął pracę tracąc status bezrobotnego), jak również zawarcie kolejnej umowy u innego pracodawcy..

Zwracam się z prośbą o przyznanie dodatku aktywizacyjnego, w związku z tym iż*: 1.

Wypełnić pkt 1 lub 2 **) .. zobowiązuję się do zwrotu kwoty otrzymanego dodatku aktywizacyjnego wraz z przekazaną zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku pobrania nienależnie dodatku za okres po ustaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, za okres .W N I O S E K O PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn.. Zazwyczaj na portalach poszczególnych PUP znajdują się formularze do pobrania.WNIOSEK o przyznanie dodatku aktywizacyjnego Na podstawie art. 48 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.. 1. prawo do dodatku aktywizacyjnego przysługuje od dnia złożenia wniosku wraz ze wskazanymi załącznikami (ale nie wcześniej niż od dnia podjęcia pracy), 2. wniosek wypełniony niekompletnie lub bez załączników nie zostanie rozpatrzony, 3. dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:DOTYCZĄCA DODATKU AKTYWIZACYJNEGO Osoby posiadające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku, w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, mają możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (art. 48 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy¹).Wnioski o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego można składać poprzez: 1. portal praca.gov.pl 2. wrzutnie na dokumenty znajdującą się w siedzibie GUP, ul. Lastadia 41 (wypełniony i podpisany wniosek wraz z oryginałem umowy) 3. tradycyjną pocztę (wypełniony i podpisany wniosek wraz z oryginałem umowy)Kompendium wiedzy na temat poszukiwania pracy - gdzie i jak znaleźć pracę, w jaki sposób stworzyć własną ofertę oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej..

Author: piotrowskaJakie dokumenty należy przygotować i gdzie złożyć wniosek o przyznanie dodatku.

2021, poz. 1100 z późniejszymi zmianami).. Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadkach:W związku z powyższym proszę o przyznanie mi dodatku aktywizacyjnego na podstawie art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. o przyznanie dodatku aktywizacyjnego.. oraz § 4 i 5 Bezrobotny, który lada dzień rozpocznie pracę, a chce dostać dodatek aktywizacyjny, musi złożyć dokumenty w PUP, w którym się wcześniej zarejestrował.. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:WNIOSEK.. ( tekst jednolity Dz.U z 2019r.. Zgodnie z art. 48 ust.. osób posiadających prawo do zasiłku dla bezrobotnych/ Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z późn.. Zwracam się z prośbą o przyznanie dodatku aktywizacyjnego, w związku z tym iż** : Z własnej inicjatywy podjąłem(am) zatrudnienie/ inną pracę zarobkową .. ** należy wypełnić właściwy punkt 1 lub 2. .. Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego PDF Data modyfikacji: 15.03.2019 .Opis dokumentu: Dokument, w którym bezrobotny mający prawo do zasiłku dla bezrobotnych zwraca się do starosty za pośrednictwem właściwego powiatowego urzędu pracy z wnioskiem o przyznanie dodatku aktywizacyjnego, z uwagi na podjęcie przez niego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy bądź na skutek skierowania przez urząd pracy w okresie pobierania wyżej .WNIOSEK o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego Po zapoznaniu się z pouczeniem zamieszczonym na odwrocie niniejszego wniosku, zwracam się o przyznanie mi dodatku aktywizacyjnego z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy / za skierowaniem powiatowego urzędu pracy*:WNIOSEK..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt