Protokół wypożyczenia sprzętu

Pobierz

Załączniki do protokołu: - wniosek o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego - warunki wypożyczenia sprzętu.o użyczenie sprzętu w BON PWSZ w Krośnie w postaci papierowej.. Sprzęt którym dysponujemy został przekazany przez Fundację "Eco Textil od Was dla Was" ze Skarżyska Kamiennej.. Wypożyczenie obrazu - ogólne zasady.. Obowiązki stron.. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych ("Biuro") wypożycza znajdujący się w jego zasobach specjalistyczny sprzęt w celu ułatwienia nauki oraz doskonalenia procesu dydaktycznego.. sprzętu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wystawienie faktury (noty) za jego naprawienie.. REWERS Nazwa przedmiotu (typ, nr fabryczny, nr inw.. Załączniki: 1.. Protokół wypożyczenia sprzętu protokol wypozyczenia sprzetu.doc — Microsoft Word Document, 32Kb Akcje DokumentuPROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU INSTRUKCJA testPo wypełnieniu protokół należy podpisać, zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres lub faksem pod numer +48 (32) 420 92 01.. Komplet dokumentów dla Fundacji jest zapakowany w osobną kopertę z podpisem "Dla Fundacji", drugi komplet dokumentów jest w kopercie z podpisem "Dla Klienta".. reprezentującym firmę Senetic S.A z siedzibą w Katowicach zwanym dalej użyczającym a reprezentującym firmę………………………… zwanym dalej wypożyczającym…………………….….. Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym..

Następnie dokonujesz wyboru sprzętu.

ŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ .. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.Wydanie Sprzętu następuje pod warunkiem uiszczenia kaucji oraz opłaty za czynsz najmu Sprzętu w kwotach zgodnie z umową najmu zawartą z Klientem.. PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU MEDYCZNEGO Z DNIA.. DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW .. W przypadku, gdy wypożyczalnia posiada aktualnie sprzęt, którym osoba jest zainteresowana możliwe jest od razu podpisanie umowy wypożyczenia.. data i czytelny podpis data i czytelny podpis W szczególności spada na niego ryzyko uszkodzeń sprzętu, jego kradzieży, dewastacji, zalania, uderzenia pioruna itp.. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych opiniuje wniosek, a Prorektor ds. Rozwoju wydaje decyzję o użyczenie sprzętu.. Wydanie oraz zwrot Sprzętu zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.. Ogólnych Warunków Wypożyczenia.PROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU Zawarty w dniu………………….pomiędzy ………………….………………….. * niepotrzebne skreślić; obowiązkowe jest wyłącznie wypożyczenie łańcucha AXA Linq 110cm.. Najemca, podczas testowania sprzętu nie może przekroczyć 1000 stron wydruku.. w ramach projektu pn. "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" (Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K006/17) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6.Z zaświadczeniem lekarskim należy zgłosić się do wypożyczalni w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego..

Wniosek o wypożyczenia sprzętu specjalistycznego.

2015r Regulamin.. W przypadku nie dostarczenia protokołu umorzenia śledztwa w sprawie .Wybierasz na stronie zakładkę z wypożyczalnią, w której chcesz odebrać fizycznie sprzęt i podpisać umowę, protokół przekazania sprzętu oraz regulamin.. PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU MEDYCZNEGO Z DNIA.. W KATOWICACHsprzęt.. Data wraz ze wskazaniem godziny oddania sprzętu w protokole przyjęcia sprzętu do wypożyczani będzie datą zakończenia wypożyczenia sprzętu.. DANE WYPOŻYCZAJĄCEGO Data złożenia protokołu FirmaTitle: PROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU Z BIURA DS Author: anogiec Last modified by: d.grotowska Created Date: 3/10/2014 11:13:00 AM Other titlesProtokół wypożyczenia sprzętu.. Dodatkowo w kopercie "Dla Klienta" umieszczone są protokoły zwrotu, które będą potrzebne, gdy .3.. W przypadku pozytywnej opinii oraz decyzji przygotowywany i podpisany zostaje Protokół wypożyczenia sprzętu.. Dowód tożsamości nie jest kopiowany przez Wynajmującego.PROTOKÓŁ UŻYCZENIA I ZWROTU SPRZĘTU Imię i nazwisko osoby biorącej w użyczenie:………………………………………………………… Adres zamieszkania: .Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zgubieniem lub zniszczeniem.. Uczennica naszego technikum Laureatką Ogólnopolskiego.. 5.co jest potrzebne aby wypoŻyczyĆ sprzĘt: Zgłoszenie telefoniczne chęci wypożyczenia pod nr 32 445 78 08 w wypożyczalni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 9.00..

Warunki wypożyczenia sprzętu specjalistycznego.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.. Wypożyczalnia zobowiązana jest do: a.Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić sprawny sprzęt przedstawicielowi użyczającego w dniu…………………….. 2.Wypożyczający zobowiązany jest do zdania całego (kompletnego) wraz z nieuszkodzonym opakowaniem, sprzętu w terminie określonym w umowie.. Umowa użyczenia: Zawarta w Warszawie w dniu 14 sierpnia 2014 r *Niepotrzebne skreślić.. Podpisanie umowy, opłacenie (gotówką) kaucji i transportu (dotyczy tylko łóżek) w biurze Wypożyczalni (Pszczyna, ul.Podpisz umowę, protokół wypożyczenia oraz zobowiązanie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za sprzęt.. Najemca zobowiązany jest do zdania całego (kompletnego) wraz z nieuszkodzonym opakowaniem, sprzętu w terminie określonym w niniejszym protokole.. Wypożyczalnia porcelany, szkła i sztućców przekazuje panu/paniWypożyczający uzyska informacje o dostępności sprzętu, zgłosi potrzebę wypożyczenia oraz potwierdzi termin wypożyczenia i zwrotu.. Ponadto Fundacja posiada około 200 stacjonarnych punktów w Polsce gdzie można bezpłatnie wypożyczyć również rowery trójkołowe oraz łóżka rehabilitacyjne wyposażone w materace przeciwodleżynowe.Potwierdzenie rezerwacji - Wypożyczalnia samochodów..

8.Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Odbierz sprzęt Po dokonaniu powyższych formalności sprzęt może zostać odebrany przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie/PROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO DLA OSOBY NIESAMODZIELNEJ.. Miejsce wypożyczenia sprzętu to Smart Gym Katowice Chorzowska 212. brak następujących przedmiotów: uszkodzenie lub zniszczenie następujących przedmiotów polegające na:Wypożyczalnia porcelany, szkła i sztućców 44-200 Rybnik, ul. Smolna 3 tel.. Regulamin wypożyczalni.. Przy wydaniu Sprzętu Klient proszony jest o okazanie dokumentu tożsamości.. Niekompletne lub niepodpisane protokoły nie będą przyjmowane.. Regulamin wypożyczalni.. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.. Placówka jest czynna w poniedziałki (16:00-19:00), środy (16:00-19:00) oraz piątki .zgodność stanu faktycznego sprzętu z wymienionymi dokumentami.. Warunki wypożyczenia sprzętu specjalistycznego.. WARUNKI WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO.. W przypadku uszkodzenia ww.. UWAGA!. 505 533 143, 32 424 97 27 PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO W dniu .. Zwrotne przyjęcie sprzętu następować będzie na podstawie protokołu przyjęcia sprzętu do wypożyczalni.. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w przypadku, gdy uszkodzenia będą na tyle znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna.Protokół przekazania sprzętu.. PoPROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU Z BIURA DS Author: anogiec Created Date: 4/9/2021 12:51:15 PM .Wypożyczający przy odbiorze sprzętu będzie podpisywał umowę wypożyczenia i protokół odbioru..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt