Sprawozdanie z przebiegu stazu

Pobierz

czytaj dalej».. Lista obecności osoby odbywającej staż w ramach projektu EFS.. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychPobierz: Sprawozdanie z przebiegu stażu (algorytm) (doc, 27 KB) Pobierz: Opinia z przebiegu stażu - obowiązująca od 2020-01-27 (docx, 34 KB) Pobierz: Opinia z przebiegu stażu - obowiązująca od 2020-01-27 (pdf, 98 KB) Pobierz: Lista obecności osób odbywających staż - obowiązująca od 2021-01-01 (pdf, 117 KB)SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU Pan(i .Title: Sprawozdanie z przebiegu Stażu Author: Bronisław Góral Last modified by: jjakubek Created Date: 1/5/2009 11:58:00 AM Company: PUP_LeżajskSprawozdanie z realizacji planu rozwoju .. U. Nr 142, poz. 1160 z późn.zm./Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty.. § 6 ust.2 pkt 2- Czas trwania stażu: 1.09.2010 r. - 31.05.2011 r. Sprawozdanie jest zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. przez: inhhor6 | 2012.11.11 7:28:7. jak napisać sprawozdanie z przebiegu stażu pracownik biurowy?. (Zobacz odpowiedzi) jak napisać sprawozdanie ze stażu sprzedawcy?. Przedstawiam Państwu moje sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Poleć nas Udostępnij Tweet.. przyjętego planu rozwoju, • Przygotowanie stopień realizacji uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju..

V 2020 - sprawozdanie z realizacji stażu.

przez: grzesika | 2012.11.10 14:31:43.Witam.. Z dniem 01.09.2010 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 .Podpis i imienna pieczątka pracownika PUP Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (V)" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w ramachSPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU odbytego w ( nazwa i adres pracodawcy ) od dnia do dnia w zawodzie Lp.. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych /Dz.. Imię i nazwisko: Beata 6.. § 7 ust.. Mam nadzieje,że niniejsza publikacja pomoże Państwu uporać się z niełatwym zadaniem, jakim jest napisanie sprawozdania z kolejnego stopnia awansu zawodowego.. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.z zadaniami określonymi w programie: (podpis i imienna pieczątka pracodawcy - upoważnionej osoby) Data przedłożenia sprawozdania do Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku:2.. Dzięki naszej stronie internetowej znajdziesz gotowe wzory.. Damasławek.. Część wypisywał mi mój opiekun stażu część sama wypełniałam..

Przykładowe sprawozdanie z przebiegu stażu pracownik biurowy.

w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.. Programu Stażu w tym Zakresu zadań zawodowych wykonywanych przez bezrobotnego oraz Opisu .. nr 97, poz. 674, z późn.. Dzięki naszej stronie internetowej znajdziesz gotowe wzory.Załącznik Nr 4 do umowy SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU za okres od .. do .. Pana (i) .Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. W tym formularzu pisałam swoje orace, obowiązku na danym stanowisku pracy, godziny .sprawozdania sprawozdania z przebiegu stażu opisującego przebieg i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.. Bartosz - 1 kwietnia 2019 godzina 10:29 0.. Jestem na stażu w Sądzie.. Udokumentowałam realizację zadań, wynikający z planu rozwoju zawodowego: 3.1.Sprawozdanie cząstkowe po pierwszym roku stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. 2 pkt.. zm., ostatnie DzU z 2009 r. nr 213, poz. 1650) w okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły..

W najbliższym czasie muszę oddać sprawozdanie z przebiegu stażu.

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.Prosze o pomoc, skonczyl mi sie staz i musze napisac sprawozdanie, bylam na stanowisku pracownika biurowego, zajmowałam się sekretariackimi sprawami oraz kadrowo-płacowymi, siedziałam przy .PODOBNE TEMATY NA FORUM.. Umiejętność tworzenia sprawozdania przydaje się nie tylko w szkole, ale można ją ze spokojem .Karta Nauczyciela (DzU z 2006r.. Sprawozdanie jest niczym innym jak pisemną formą, która polega na przedstawieniu wydarzeń.. Sprawozdanie ze stażu pracownik biurowy przykład .. PRZYKŁADOWY PROGRAM STAŻU DLA STANOWISKA: SEKRETARKA.. Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu, w który zostały ustalone: kryteria stażu, zakres obowiązków stażysty i opiekuna, zasady wzajemnego komunikowania się i współpracy - wrzesień 2006.. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu - mgr?.

Sprawozdanie z przebiegu stażu, 30-10-09:0 27KB, pobierz plik w .

Wniosłam sprawę do sądu i na mocy ugody w styczniu 2013 .. Niniejszy Biuletyn programu staży studenckich i absolwenckich stanowi podsumowanie.. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)Sprawozdanie z przebiegu stażu W dniu 1 września 2004 roku rozpoczęłam swój staż nauczycielski - pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela.. Anita Stefańska.. Sprawozdanie miesięczne z przebiegu stażu PS "Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym" nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z305/18Urzędu sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informację na temat wykonywanych zadań oraz uzyskanych umiejętnościach zawodowych w celu wydania zaświadczenia o odbyciu stażu.. (podpis i imienna pieczątka osoby sprawującej nadzór nad odbywaniem stażu) (podpis i imienna pieczątka pracownika (podpis i imienna pieczątka organizatora-upoważnionej osoby) powiatowego urzędu pracy przyjmującego sprawozdanie)Czym jest sprawozdanie- cytując definicję ze słownika języka polskiego , jest to «przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś» Twoim zadaniem jest zatem, przedstawić przebieg Twojego stażu, opierając się na planie rozwoju zawodowego- nauczycielu.04-12-2007, 15:49. sejana Kochana ja jak byłam na stażu z PUP'u to dostałam takie druki, formularze m.in. z oceną ze stażu, sprawozdaniem, obowiązkami i wykonywanymi czynnościami.. Powpisywać tam co robiłam od kiedy do kiedy.. :( i jakoś nie bardzo wiem jak mam się za .Sprawozdanie bezrobotnego z przebiegu stażu o którym mowa w § 6 ust.. Na naszej stronie możesz ściągnąć wzór w formatach Sprawozdanie ze stażu pracownik biurowy.Załącznik nr 2e. jak napisać sprawozdanie z przebiegu stażu pracownik biurowy?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt